Dual Voltmeter Socket

Dual Voltmeter Socket

SKU: LUMENO-366 Category:

R435.00

Dual Voltmeter Socket
Input Voltage: 12/24 V
Voltage Range : 5-30V